Dagtekst van de Broedergemeente

Donderdag 29 juni 2017

En nu, HEER, richt ik mijn gebed tot U, laat dit een uur zijn van mededogen. Groot is uw ontferming, God, antwoord mij, toon uw troon en red mij.

Ps. 69:14

Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen.

Jak. 5:13