Dagtekst van de Broedergemeente

Woensdag 24 mei 2017

Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en Hij houdt woord. Hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die Hem liefheeft en doet wat Hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.

Deut. 7:9

Jezus bidt: Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus.

Joh. 17:3