ANBI-status

ANBI FC

Zowel het ZZg / Zeister Zendingsgenootschap als ook de Stichting Trijntje Beimers hebben een ANBI-status. 

Hieronder vindt u de gegevens met betrekking tot de ANBI-status van het ZZg.

Officiële naam
Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente

RSIN
002690846

Contactgegevens
Bezoek-en postadres: Zusterplein 20 / 3703 CB Zeist / Tel. 030 - 692 71 80
E-mailadres: info@zzg.nl

Bestuurssamenstelling en namen van bestuursleden
Dhr. Mr. L.M. Dragtenstein, voorzitter
Mw. A.F. Belgrave, plaatsvervangend voorzitter
Dhr. G.R.A. Jonas
Dhr. M. de Vos
Mw. M. van der Heiden-Brunekreef, lid namens PKN

Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan 2016-2020.

Beloningsbeleid
Het ZZg kent een onkostenvergoeding voor bestuursleden en andere vrijwilligers. Er is geen vacatieregeling.
Werknemers worden beloond overeenkomstig de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland.

Doelstelling
Het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) ondersteunt sinds 1793 zending en diaconaal werk wereldwijd. Ontstaan vanuit de Hernhutter Broedergemeente assisteert het ZZg bij projecten ten behoeve van kansarme, achtergestelde en rechteloze mensen in onder meer Suriname, Tanzania, Zuid-Afrika, Jamaica, Cuba, Midden-Amerika, de Palestijnse Gebieden, Letland en Albanië.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen we u naar het jaarverslag van het ZZg over 2016.

Financiële verantwoording
Ook voor de financiële verantwoording verwijzen we u naar het jaarverslag van het ZZg over 2016.

 

Hieronder vindt u de gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de Stichting Trijntje Beimers (STB).
De STB werkt sinds 1 januari 2013 nauw samen met het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg).

Officiële naam
Stichting Trijntje Beimers

RSIN
8157.07.009

Contactgegevens
Bezoek- en postadres: Zusterplein 20 / 3703 CB Zeist / Tel. 030 - 692 71 80
E-mailadres: info@zzg.nl

Contactpersonen
STB: Pytsje Kampen, Tel. 0514 - 52 17 70, E-mail: pytsjek@gmail.com
ZZg: Douwe van Barneveld, Tel. 030 - 692 71 88, E-mail: stb@zzg.nl

Bestuurssamenstelling en namen van bestuursleden
Het bestuur bestaat per 31 december 2015 uit de volgende personen:

Mw. P. Kampen, It Heidenskip, voorzitter
Dhr. D. van Barneveld, Zeist, eerste penningmeester
Mw. I. Beimers, St.-Jacobiparochie, tweede penningmeester

Beleidsplan
Het nieuwe beleidsplan wordt in het najaar hier gepubliceerd.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de STB ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
Het doel van de STB is het verstrekken van finaciële steun aan de Kilangala- en Kantembomissiepost in Tanzania.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen we u naar het jaarverslag over 2014.

Financiële verantwoording
Voor de financiële verantwoording verwijzen we u naar de jaarrekening 2015.