Houd weeskinderen op school (18.040)

18.040 Weeskinderen Tanzania ZZg
Houd weeskinderen op school!

Veel weeskinderen en half-weeskinderen op het platteland van Zuid-Tanzania zien hun toekomst in duigen vallen als hun vader en/of moeder overlijdt. Het betekent meestal dat de gezinsinkomsten wegvallen en dat ze van school moeten. Vooral de middelbare school kost geld: schoolgeld, examengeld, een schooluniform, de schoollunch, medische verzekering, boeken, schriften en pennen, soms verblijf in een schoolinternaat.
Het ZZg helpt de kerk financieel mee om deze kinderen op school te houden en een vak te laten leren. Want daardoor kunnen ze in hun eigen levensonderhoud leren voorzien.

Voor gemiddeld € 135 kan een weeskind een jaar naar een middelbare school of vakopleiding. Geeft u er een de kans?

Welk bedrag kunt u missen om een kind een jaar naar school te sturen?

Doneer veilig met iDEAL