ANBI Stichting Trijntje Beimers

ANBI FC

Hier vindt u de gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de Stichting Trijntje Beimers (STB), die sinds 1 januari 2013 nauw samenwerkt met het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg).

Officiële naam
Stichting Trijntje Beimers

RSIN
8157.07.009

Contactgegevens
Zusterplein 20 / 3703 CB Zeist / Tel. 030 - 692 71 80
E-mailadres: stb@zzg.nl

Contactpersonen
STB: Pytsje Kampen, tel. 0514 - 52 17 70, e-mail: pytsjek@gmail.com
ZZg: Douwe van Barneveld, tel. 030 - 692 71 88, e-mail: stb@zzg.nl 

Bestuurssamenstelling en namen van bestuursleden
Het bestuur bestaat per 31 december 2018 uit de volgende personen:
Mw. P. Kampen-van der Heide, It Heidenskip, voorzitter
Dhr. D. van Barneveld, Zeist, eerste penningmeester
Mw. I. Beimers-Plat, St.-Jacobiparochie, tweede penningmeester
Mw. A. Witteveen, Ruigahuizen, lid

Beleidsplan
Het beleidsplan wordt t.z.t. hier gepubliceerd.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de STB ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
Het doel van de STB is het verstrekken van financiële steun aan de Kilangala- en Kantembo missiepost in Tanzania.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie de nieuwsbrieven.

Financiële verantwoording
Bekijk de jaarrekening over 2018.

Klik hier voor de gegevens met betrekking tot de ANBI-status van het ZZg.