ANBI Stichting Trijntje Beimers

ANBI FC

Hier vindt u de gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Stichting Trijntje Beimers (STB), die sinds 1 januari 2013 nauw samenwerkt met het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg).

Officiële naam
Stichting Trijntje Beimers

RSIN
8157.07.009

Contactgegevens
Zusterplein 20 / 3703 CB Zeist / Tel. 030 - 692 71 80
E-mailadres: stb@zzg.nl

Contactpersonen
STB: Pytsje Kampen, tel. 0514 - 52 17 70, e-mail: pytsjek@gmail.com
ZZg: Douwe van Barneveld, tel. 030 - 692 71 88, e-mail: stb@zzg.nl 

Bestuurssamenstelling en namen van bestuursleden
Het bestuur bestaat per 31 december 2021 uit de volgende personen:
Mw. P. Kampen-van der Heide, It Heidenskip, voorzitter
Dhr. D. van Barneveld, Zeist, eerste penningmeester
Mw. I. Beimers-Plat, St.-Jacobiparochie, tweede penningmeester
Mw. A. Witteveen, Nijemirdum, lid

Beleidsplan
Bekijk het beleidsplan 2019-2024 van Stichting Trijntje Beimers.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van Stichting Trijntje Beimers ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
Het doel van Stichting Trijntje Beimers is het verstrekken van financiële steun aan de Kilangala- en Kantembo missiepost in Tanzania.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie de nieuwsbrieven.

Financiële verantwoording
Bekijk de jaarrekening over 2021.

ANBI-publicatie
Bekijk de ANBI-publicatie van Stichting Trijntje Beimers.

Klik hier voor de gegevens met betrekking tot de ANBI-status van het ZZg.