De Stichting Trijntje Beimers en het ZZg steunen in 2014 en 2015 de beide missieposten met de volgende bedragen:

Kilangala
Evangelisatiewerk € 13.000
Kinderhuis € 6.000
Kliniek € 7.000
Vaktrainingscentrum € 6.500
Onvoorzien € 500

Kantembo
Kinderhuis en evangelisatiewerk € 10.000

Daarnaast financiert het ZZg in Kilangala samen met de Stichting ProTanz de bouw van twee klaslokalen voor de Ineke Alberda School. Kosten: € 18.000
En het ZZg investeert in landbouwtraining, in zowel Kilangala als Kantembo.

2014
In 2014 was er voor het gewone werk in Kilangala € 37.000 beschikbaar en voor Kantembo € 12.000.
Bij de Ineke Alberdaschool zijn twee dienstwoningen en twee toiletblokken gebouwd (gefinancierd door ProTanz en ZZg). Voor landbouwtrainingen stelde het ZZg
€ 3.200 beschikbaar.
Timmerkisten en naaimachines werden uitgereikt aan de gediplomeerden van het vaktrainingscentrum (€ 2.400).
Dankzij de grote inzet van de Trijntje Beimers Stichting is de actie voor een ambulance voor Kilangala een succes geworden. Met een premie van Wilde Ganzen inbegrepen was er een budget van € 32.500.

kilangala 1kilangala 2kilangala 3