Dagtekst van de Broedergemeente

Zaterdag 21 juli 2018

Toen boetseerde de HEER God de mens uit stof dat Hij van de aarde nam, en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen.

Gen. 2:7 (WV)

Hij geeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.

Ef. 2:10