Dagtekst van de Broedergemeente

Zondag 23 september 2018

Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

Jer. 31:34

Johannes schrijft: Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige.

1 Joh. 2:1