Nalaten en schenken

Erfenissen en legaten
Het ZZg heeft veel donateurs die regelmatig een gift overmaken. Maar ook ontvangen we giften van mensen die het ZZg in hun testament gedenken, door een erfenis of legaat. Misschien ook iets voor u?

Legaat
Met een legaat bepaalt u zelf welk deel van uw erfenis u wenst na te laten aan een goed doel als het ZZg. Dit kan een geldbedrag zijn, maar ook een roerende of onroerende zaak zoals een huis of een schilderij. U regelt een legaat via een testament dat u bij de notaris laat opmaken.
Het ZZg is als algemeen nut beogende instelling erkend (ANBI-status). Daardoor is over een legaat geen erfbelasting verschuldigd en komt het hele bedrag of de volledige waarde toe aan het ZZg.

Erfstelling
Naast familieleden of andere personen kunt u ook instellingen opnemen in uw testament. Zo kunt u het ZZg tot (mede)erfgenaam benoemen van uw gehele of gedeeltelijke erfenis en het zendingswerk steunen, ook als u er niet meer bent.
Desgewenst kunt u een specifieke bestemming geven aan het erfdeel dat u het ZZg doet toekomen. Dit alles wordt geregeld via een testament, op te maken door de notaris. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun deel.
Ook bij een erfstelling geldt dat het ZZg is vrijgesteld van erfbelasting.

Officiële tenaamstelling van het ZZg
De officiële tenaamstelling voor uw legaat of erfstelling is: (Vereniging) 'Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente' te Zeist (KvK 40479642).
Adres: Zusterplein 20, 3703 CB te Zeist.

Meer weten over erfenissen en legaten? Bel Douwe van Barneveld, 030 692 71 88. Hij staat u graag te woord.