De geschiedenis van Trijntje Beimers

Het verhaal van Trijntje Beimers in vogelvlucht

Sint Annaparochie ZZg STBTryntsje Beimers werd geboren in 1922 in Nederland in het Friese dorp Sint Annaparochie. In 1937, op haar vijftiende, volgde ze haar roeping tot het missiewerk. Ze begon met een zesjarige opleiding in de verpleging. Daarna volgde ze een opleiding aan de Bijbelschool in Doorn.

In 1953 begon ze haar reis naar Tanzania, of Tanganyka zoals het destijds werd genoemd. Het begin was moeilijk omdat ze geen financiële ondersteuning had. Ze vertrok met het beetje geld dat ze thuis verdiend had met aardappels zoeken. In Tanzania sloot ze zich aan bij Amerikaanse missionarissen. Twaalf jaar werkten ze samen op de Tatanda missiepost in het Rukwa district. De samenwerking liep spaak omdat de Amerikanen de mensen alleen geestelijk hielpen en niet maatschappelijk. Tryntsje besloot een kinderhuis op te richten. Daar stonden de Amerikaanse missionarissen niet achter.

In 1965 ging ze terug naar Nederland, samen met drie Tanzaniaanse kinderen die ze als haar eigen kinderen beschouwde. Het doel van haar terugkeer was o.a. het regelen van de verdere ontwikkeling van het kinderhuis. Dat lukte. Ze vond een groep mensen die haar financieel wilden ondersteunen en dat leidde tot de oprichting van de Stichting Afrika Zending.

Stichting Afrika Zending ZZg STB
In 1966 keerde Trijntje met de kinderen terug naar Tanzania. Ze zocht contact met de Moravian bisschop Kisanji uit Tabora en ging samenwerken met de Broedergemeente. De eerste plek waar ze ging werken was Kilangala. Verschillende activiteiten werden opgezet:
-het verspreiden van het evangelie
-het maken en verspreiden van de Nuru, een geschreven krantje in het Swahili
-het geven van onderwijs onder de naam Tapa (basisonderwijs)
-ziekenverzorging in een kliniek
-kinderopvang van voornamelijk weeskinderen
-het stichten van kerken in samenwerking met de Moravian kerk en de Bijbelschool.

Na 1969 werd haar werk zo veelomvattend dat ze hulp moest vragen. Zo kwam er een dokter met verpleegkundigen en dat resulteerde in de bouw van het Kilangala ziekenhuis. Trijntje Beimers ZZg STB

In 1977 besloot ze een tweede kinderhuis te bouwen in Kantembo. Daar begon ze opnieuw met het opvangen van kinderen en het brengen van het evangelie. Ze werkte er 18 jaar en keerde toen, in verband met haar leeftijd en gezondheid, terug naar Kilangala.

Vreemd genoeg faalden missionarissen in andere delen van Tanzania vaak bij de uitvoering van hun activiteiten. De activiteiten van Trijntje Beimers hadden veel succes door haar unieke kwaliteiten. Ze onderwees heel veel mensen hoe ze verlost konden worden van angst. Met recht een Blijde Boodschap. Ze hielp velen bij preventie en genezing van ziektes. Ze zorgde dat veel mensen onderwijs konden krijgen. En ze leerde de mensen om zelf actief te zijn.

Trijntje Beimers Moses Siame ZZg STBIn haar laatste jaren droomde ze ervan om door het land te reizen en te zien hoe haar werk zich had verspreid. Ze vroeg Moses Siame om haar te brengen. Ze werd met grote eer en dankbaarheid ontvangen en heel veel mensen bedankten haar voor het verspreiden van het christendom via de Nuru. Als ze terugkwam van zo'n reis nam het werk enorm toe. Ze moest meer dan 100.000 Nuru's drukken in plaats van de gebruikelijke 16.000! Haar kantoor moest worden uitgebreid omdat de omvang van het werk niet meer in haar huis paste.

In de 53 jaar dat Trijntje Beimers in Tanzania was heeft ze in alle uithoeken van het land het evangelie gebracht. Toen was voor haar het werk waar ze zo van hield en waar ze zo gedreven mee bezig was, klaar. Daar past het stopwoord bij dat ze vaak gebruikte: Kabisa! (zeker waar!).

Sinds 2004 is de Stichting Trijntje Beimers nauw betrokken bij het werk op de missieposten in Kilangala en Kantembo. Het is de voortzetting van het in 1992 opgerichte Trijntje Beimers Comité.
Van 2011 dateren de eerste contacten met het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg). In 2013 groeide dat uit tot nauwe samenwerking, waarbij het ZZg nu het voortouw neemt in het werk en de contacten met Tanzania.

De Stichting Trijntje Beimers over Trijntje Beimers
Wij hebben nooit getwijfeld en willen er alles aan doen om het werk van Tryntsje Beimers voort te zetten. Wij voelen ons door de jaren heen zeer verwant met de missiepost op Kilangala en hun wel en wee. Dat is wat ons zo sterk samenbindt. Dat voelen zij ook haarfijn aan.
Wij kunnen daarbij niet zonder uw steun. Steun waar Tryntsje ook altijd zeer dankbaar voor was.
Tryntsje Beimers was iemand met een geweldige geloofsenergie en geloofsoptimisme. Iemand die de boodschap van het evangelie echt in woord en in daad wilde doorgeven. Haar liefde en betrokkenheid bij de mensen was groot. 'Als Christus ons zó heeft liefgehad, zo zullen wij dan ook elkaar liefhebben!' zegt Johannes, en zo leefde Trijntje...
Een bijzondere vrouw was zij. Een parel in Gods hand. Met tomeloze energie en inzet heeft zij veel arme mensen in Tanzania kunnen helpen en ervoor gezorgd dat zij opnieuw levensvreugde ervaren.

Tantanda ZZg STB  Kantembo ZZg STB