Welkom bij de missieposten van Kilangala en Kantembo!

Twee missieposten in een zuidwestelijke uithoek van Tanzania: de Rukwa Provincie. Gesticht in 1967 (Kilangala) en 1977 (Kantembo) door de Friese verpleegkundige Trijntje Beimers die er haar leven lang werkte. Bloeiende gemeenschappen, van betekenis voor een wijde regio. Ze bieden gezondheidszorg en vaktraining, vangen moederloze baby's op, en verkondigen het evangelie. En dat laatste was volgens Trijntje Beimers het allerbelangrijkste.

Vanuit Friesland en ook vanuit Canada kwam er financiële steun en waren er vele warme contacten. En dat bleef zo, ook na Trijntje's dood in 2006. Nu zetten de Stichting Trijntje Beimers (STB) en het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) zich samen in voor de ontwikkeling van de missieposten, met als einddoel zo groot mogelijke financiële onafhankelijkheid. 
Bij Kilangala zijn nog twee andere Nederlandse stichtingen betrokken: ProTanz bouwt er een basisschool en SOLKO stimuleert de landbouw. 

De ontwikkelingen volgen?
Meld u aan en ontvang de Nieuwsbrief digitaal of per post. 

Meedoen? Steun het werk in Kilangala en Kantembo (of een onderdeel ervan):
NL09 INGB 0000 5902 00, Stg. Trijntje Beimers te St. Annaparochie. 
NL74 RABO 0375 2169 36, ZZg te Zeist. Vermeld 'Kilangala/Kantembo'. 

Via i-Deal kan het nu direct:


Doneer veilig met iDEAL of een machtigingsformulier.
 Doneer iDEAL

Druk op doneer en kies vervolgens uit: € 5,00, € 10,00, € 20,00 of een bedrag naar keuze.

Donatiekenmerk: Missieposten Kilangala/Kantembo