Werkwijze

Werkwijze en Monitoring

Hoe komt het ZZg aan projecten?

In het algemeen wordt het ZZg benaderd door partnerorganisaties van het ZZg die een verzoek indienen voor financiering (of andere ondersteuning) van een project.
Meestal is dat de Broedergemeente in een van de kernlanden (in het bijzonder Suriname, maar ook Tanzania, Jamaica, Zuid-Afrika, Letland) of organisaties die daaraan verbonden zijn.
Soms werkt het ZZg ook samen met partners die niet afkomstig zijn van de Broedergemeente, zoals de Kilangalamissie in Tanzania. Het ZZg laat zich hierbij leiden door het christelijke karakter van de organisatie.

Wat zijn de doelstellingen van het ZZg?

  • Het ZZg wil betrokkenheid genereren in Nederland op basis van de kracht van onze partners en de duurzaamheid van hun oplossingen.
  • Het ZZg wil samen met partners een strategie ontwikkelen om problemen zelf op te lossen.
  • Het ZZg wil partnerorganisaties versterken zodat ze de zelf gekozen oplossingen zelf kunnen dragen.
  • Het ZZg werkt over het algemeen binnen vijf thematische werkvelden waarbinnen de meeste projecten passen:

A) Zending en kerkelijk werk
B) Diaconaal werk
C) Onderwijs
D) Gezondheidszorg
E) Inkomensverwerving

De beoordeling van de projecten

Bij de beoordeling van de projecten kijken we naar de kwaliteit, capaciteit en betrouwbaarheid van de aanvragende organisatie. Het beoordelen van projecten gebeurt heel zorgvuldig en systematisch aan de hand van een uitgewerkt 'beoordelingsmemorandum' dat gebaseerd is op het door de aanvragende organisatie opgestelde projectvoorstel en begroting. Het document wordt in periodieke vergaderingen van de afdeling Projecten & Programma's vastgesteld, in aanwezigheid van de algemeen secretaris.

Hoe volgt het ZZg de projecten?

Het ZZg vraagt voortgangs- en eindrapportage over de projecten van de uitvoerende organisaties. Die rapportage is zowel inhoudelijk als financieel. Als de voortgangsrapportage voldoende is, maakt het ZZg een tweede bedrag voor het project over naar de uitvoerende organisatie. Aan de hand van de eindrapportage krijgt het ZZg een beeld van de manier waarop het project is uitgevoerd en hoe de beschikbaar gestelde middelen besteed zijn.
Daarnaast voeren enkele medewerkers van het ZZg in een aantal landen ook veldbezoeken. Daarbij worden de partnerorganisaties bezocht en wordt er met hen gesproken over de in uitvoering zijnde projecten. Indien mogelijk worden de projecten zelf ook bezocht. Dit is niet in alle gevallen mogelijk omdat het betekent dat er dan lang en veel gereisd moet worden en dat kost veel tijd en vooral ook veel geld.

Wanneer is een project volgens het ZZg geslaagd?

Een geslaagd project wordt vastgesteld aan de hand van de ontvangen eindrapportage, zowel inhoudelijk als financieel. Op basis van deze rapportage stelt het ZZg een 'afsluitmemo' op waarbij de balans wordt opgemaakt; welke concrete resultaten heeft het project opgeleverd? In welke mate heeft het project bijgedragen aan doelstellingen op langere termijn? Is het project duurzaam geweest?
Waar mogelijk worden de projecten bezocht om te zien of de resultaten ook zichtbaar en merkbaar zijn.