Kwaliteitszorg Diakonessenhuis (18.030)

18.030 Diakonessenhuis

Draagt u bij aan verbetering voor de kwaliteitszorg in het Diakonessenhuis?

Het Diakonessenhuis in Paramaribo heeft veel patiënten uit het binnenland. Men krijgt geen steun van de overheid omdat het een particulier ziekenhuis is. In de afgelopen crisisjaren stegen de kosten flink maar konden de ligtarieven niet mee groeien; het ziekenhuis teerde in op de reserves en kan noodzakelijke vervangingen en investeringen niet betalen. Nodig is een warm-water aansluiting voor de afdeling Verloskunde (à € 3.000); nu is er alleen koud water. De bedschermen op alle afdelingen zijn aan vervanging toe. Kosten € 8.000. Voor medicijndistributie zijn 7 nieuwe karren nodig (à € 740) en voor betere opslag van medicijnen 2 kasten (à € 2.775) en 7 airco’s (à € 640).

Het ZZg gaf € 24.000. € 7.000 is al binnengekomen. Helpt u ons verder?


Doneer veilig met iDEAL of een machtigingsformulier.
 Doneer iDEAL

Druk op doneer en kies vervolgens uit: € 5,00, €10,00, €25,00 of een bedrag naar keuze.

Donatiekenmerk: 18.030 Kwaliteitszorg in het Diakonessenhuis