Diaconale trainingen (16.036)

Diaconale Trainingen ZZg EBGS 16.036

Helpt u de diaconie van de EBGS te ondersteunen?

Het uitvoerende diaconale werk van de Broedergemeente in Suriname gebeurt nu veelal vanuit het centrale kerkkantoor, maar zou veel meer vanuit de wijkgemeenten gedaan kunnen worden. Het centrale kantoor heeft dan meer tijd om de huidige hulpverlening en diaconale werkvelden van de kerk te doordenken en nieuw beleid te ontwikkelen.

Om dit voor elkaar te krijgen en de wijkdiaconieën actief aan de slag te krijgen worden binnen de EBGS 30 diaconaal werkers getraind: vrijwilligers van de wijkdiaconieën, medewerkers van de AMD (Algemeen Maatschappelijke Dienst) en werkers van sociale instellingen van de EBGS. De trainingen omvatten thema's als armoede, doorverwijzing van cliënten, gesprekstechnieken, samenwerking en zelfredzaamheid.

Het ZZg draagt € 5.000 bij. Steunt u de diaconie ook?


Doneer veilig met iDEAL of een machtigingsformulier.
 Doneer iDEAL

Druk op doneer en kies vervolgens uit: € 5,00, €10,00, €25,00 of een bedrag naar keuze.

Donatiekenmerk: 16.036 Diaconale trainingen EBGS