Vaktraining Marowijne (17.022)

Vaktraining Marowijne ZZg 01
Draag bij aan training voor jongeren in Marowijne.

Als voortijdige schoolverlater of tienermoeder ben je in Moengo zo goed als kansloos op de arbeidsmarkt. Een grote groep jongeren in Marowijne heeft daardoor bitter weinig economisch perspectief. Door het aanbieden van korte vakopleidingen (6 maanden) en vaktrainingen (3 maanden) wil een gedreven lokale vrouw daar iets aan doen. De (modulaire) trainingen leiden op tot zelfstandig ondernemer: modiste, assistente, crecheleidster, lassen en constructie, groente- en fruitverbouw. De cursisten betalen zelf een behoorlijke eigen bijdrage.
Aan de vaktrainingen willen de mensen achter dit initiatief ook een geestelijke component toevoegen: het evangelie, als middel om uit armoede te komen.

Het ZZg draagt € 15.000 bij voor training voor 50 jongeren, gemiddeld € 300 per persoon. Helpt u mee?


Doneer veilig met iDEAL of een machtigingsformulier.
 Doneer iDEAL

Druk op doneer en kies vervolgens uit: € 5,00, €10,00, €25,00 of een bedrag naar keuze.

Donatiekenmerk: 17.022 Vaktraining jongeren Marowijne