Landbouw Kilangala

landbouw a

Landbouw, straks het fundament van het missiewerk?

In 2004 is in Kilangala, dankzij contacten met Friese boeren, een veehouderijbedrijf gestart met 12 koeien en een stier. Inmiddels zijn er rond de 30 koeien, waarvan de melk o.a. wordt gebruikt voor het kinderhuis en de mest voor het bemesten van de landbouwgrond.
Naar akkerbouw gaat op dit moment de meeste aandacht. Die moet professioneler en grootschaliger worden en als het even kan in de toekomst gaan zorgen voor financiering van een steeds groter deel van het sociale werk van de missiepost. Met hulp van Nederlandse boeren, verenigd in de stichting SOLKO (www.solko.nl) werkt men daaraan. 

Dankzij SOLKO zijn diverse Nederlandse landbouwdeskundigen voor een korte periode ingezet en kwam er beter materieel beschikbaar. In de afgelopen jaren zijn er ook enkele Tanzaniaanse landbouwmanagers geweest, maar die vertrokken vrij snel naar beter betaalde oorden. Nu krijgen geïnteresseerde jonge mensen uit Kilangala de kans om via korte praktijkcursussen op landbouwgebied zich te ontwikkelen tot landbouwdeskundige. Pastory Evarist bijvoorbeeld, die met steun van het ZZg eind 2014 cursussen volgde bij de organisatie SAT(Sustainable Agriculture Tanzania) over biologische landbouw (waaronder compost maken), het houden van koeien, geiten en bijen en medicinale planten. Hij krijgt nu steun en begeleiding van de Nederlandse landbouwadviseur Flip de Haan die namens het ZZg en ontwikkelingsorganisatie VSO een jaar in Kilangala werkt en zijn kennis en ervaring deelt met de lokale mensen.

  • landbouw_a
  • landbouw_b
  • landbouw_c
  • landbouw_d
  • landbouw_e
  • landbouw_f
  • landbouw_g
 

Kantembo heeft zo’n 11 koeien, 9 ossen (voor werk op het land en voor het vlees) en 14 varkens (de verkoop van biggen levert extra inkomsten op) en er is een oliepers, waar dorpsbewoners tegen een kleine bijdrage hun zonnebloemzaden kunnen laten persen.
Men verbouwt maïs, zonnebloemen en bonen. Ook hier wil men de landbouw professioneler aanpakken, maar aangezien het allemaal veel kleinschaliger is (54 acres, tegen 300 in Kilangala) zijn landbouwmachines niet direct noodzakelijk.
Manager Christopher Masanga heeft zich bekwaamd in de methode Farming God’s Way, een vorm van organisch en bijna biologisch boeren. Hij en zijn assistent hebben inmiddels twee cursussen gevolgd in deze methode en organiseren zelf nu cursussen om hun kennis te delen met lokale boeren in hun omgeving. Ook is men op Kantembo gestart met bijenhouden.   

Een gift van u maakt verdere landbouwontwikkeling mogelijk.

Doneer veilig met iDEAL

Meer projecten