Vaktraining in Kilangala (17.028)

Vakopleiding d

Een vak leren betekent straks je eigen brood kunnen verdienen.

Sinds 2002 is er een VakTrainingsCentrum in Kilangala. Belangrijk, want wie een vak heeft geleerd heeft daarmee een kans om geld te verdienen voor zichzelf en de familie. Sommige studenten komen uit de buurt en reizen dagelijks op en neer, maar de meesten wonen te ver weg en wonen daarom bij het trainingscentrum.
Het VTC biedt drie vakrichtingen aan, die twee jaar duren: timmeren, metselen en naaien. En ook zijn er korte cursussen van een jaar. De metselaars en timmerlieden in spé worden ingeschakeld bij de bouw van de Ineke Alberda school en doen zo een schat aan praktijkervaring op. Aan het eind van hun opleiding krijgen alle studenten een getuigschrift en startgereedschap mee (timmerkist/ naaimachine).

  • Vakopleiding_a
  • Vakopleiding_b
  • Vakopleiding_c
  • Vakopleiding_d

In 2013 waren er 84 studenten, in 2014  44, (daarvan wonen er 35 intern). Sindsdien liep het aantal terug, omdat de overheid strenge eisen is gaan stellen, waardoor het VTC niet meer formeel erkend is. Het VTC gaat nu door als een soort leer-werkbedrijf, waar je wel het vak kunt leren, maar zonder formeel diploma. De docenten zijn in dienst van de missie en hebben zeker voldoende vakkennis.
Voor het vaktrainingscentrum is dit jaar € 5.000 nodig.

Geeft u jongeren de kans een vak te leren?


Doneer veilig met iDEAL of een machtigingsformulier.
 Doneer iDEAL

Druk op doneer en kies vervolgens uit: €5, €10, €25 of een bedrag naar keuze.

Donatiekenmerk: Vaktraining Kilangala - 17.028