Eenmalig doneren

Om het zendingswerk op de missieposten Kilangala en Kantembo door te laten gaan is financiële steun uit Nederland voorlopig nog onontbeerlijk.
Helpt u mee om het werk dat Trijntje Beimers begon voort te zetten?
Uw gift is welkom op deze banknummers:
NL74 RABO 0375.216.936, t.n.v. ZZg te Zeist. Vermeld 'Kilangala/Kantembo'.
NL09 INGB 0000.590.200 t.n.v. Stichting Trijntje Beimers te St. Annaparochie.

Zowel de Stichting Trijntje Beimers als het ZZg zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u uw gift kunt aftrekken van de belastingen, binnen de daarvoor geldende regels. Schenkingen en erfenissen aan een ANBI zijn vrij van schenkings- of successierecht.

Maak nu veilig uw donatie over via iDEAL.
Uw donatie voor het belangrijke werk op de Kilangala/Kantembo missiepost.


Doneer veilig met iDEAL of een machtigingsformulier.
 Doneer iDEAL

Druk op doneer en kies vervolgens uit: € 10, € 25, € 50, € 100 of een bedrag naar keuze.

Donatiekenmerk: Kilangala-Kantembo 15.005

   

 

 

Hartelijk dank voor uw gift, mede namens al die mensen in en rond Kilangala en Kantembo!
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de missieposten? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.