Nalaten en schenken

Wilt u uw giften voor Kilangala/Kantembo volledig aftrekbaar maken van de inkomstenbelasting? Dan kunt u een "Overeenkomst periodieke gift in geld' aangaan voor minimaal 5 jaar.
We kunnen u daarvoor een formulier sturen dat u invult en getekend retourneert.
De schenkingsovereenkomst loopt via het ZZg, met daarin opgenomen de bestemming 'Kilangala/Kantembo'.

Ook in uw testament kunt u de missieposten gedenken. Douwe van Barneveld (ZZg) helpt u graag verder.
Tel. (030) 692 71 88 of mail naar d.van.barneveld@zzg.nl.