Voorschool? Taalschool! (19.002)

Voorschoolse Educatie Marowijne Suriname ZZg 16.018
Wie Nederlands kan heeft voorsprong op school.

Negen voorscholen telt het Surinaamse binnenland al, in Marowijne (3), in het Brokopondogebied (5) en in Nieuw Aurora (1). En op al die plaatsen merken ouders en leerkrachten dat peuters er baat bij hebben om al vroeg met de Nederlandse taal in aanraking te komen. Het geeft de kinderen een betere start op de basisschool, want zij begrijpen de juf tenminste als die een vraag stelt. De voorscholen zijn dus succesvol. Maar de financiering is een zwak punt. De ouderbijdrage kan niet hoog zijn, want anders is het voor veel ouders onbetaalbaar. De overheid geeft nog geen subsidie. Het ZZg draagt ongeveer € 5000 per locatie bij, voor spel- en leermiddelen, training en een bescheiden vergoeding voor de juffen.

Een anekdote uit Brokopondo: Peuter Jeremy mocht met zijn moeder in de vakantie naar de stad. Op een wandeling in de binnenstad probeerde zijn moeder een paar meters voor het zebrapad de straat over te steken. Dit veroorzaakte een protest van haar zoon, die erop stond dat zij bij het zebrapad zouden oversteken. Ze realiseerde zich toen: de peuterschool....thema verkeer... 


Doneer veilig met iDEAL of een machtigingsformulier.
 Doneer iDEAL

Druk op doneer en kies vervolgens uit: € 10, € 25, € 50 of een bedrag naar keuze.

Donatiekenmerk: Voorscholen in Suriname 19.002