Training voor vrouwen in Rukwa (15.057)

Training Batiks maken Tanzania ZZg
Vrouwen zorgen in Tanzania voor veel ontwikkeling. In de afgelegen Rukwaregio worden ze getraind. Helpt u mee om deze belangrijke training mogelijk te maken?

Vrouwengroepen van de kerk zijn op het platteland in de afgelegen Rukwa-regio erg belangrijk. Via die groepen kunnen namelijk analfabete en weinig ontwikkelde vrouwen zich toch ontwikkelen en nuttige kennis opdoen. 54% van de vrouwen in de dorpen en 41% van de mannen is helemaal nooit naar school geweest!

Vrouwentraining Tanzania ZZg workshop Vrouwentraining Tanzania ZZg

Praktische training
55 bestuursleden van de lokale vrouwengroepen komen een week lang bij elkaar om getraind te worden op allerlei terreinen: hygiëne & gezondheidszorg, gebruik van natuurlijke medicijnen, het houden van kippen en maken van batiks en zeep, het opzetten van spaargroepen, aandacht voor het milieu en bijbelstudie.
Die getrainde vrouwen geven na terugkomst in hun dorp de opgedane kennis door aan de andere vrouwen van hun groep. Op die manier worden minstens 1300 vrouwen bereikt. En dat met een investering voor het ZZg van maar € 3.000!
Zelf dragen de deelnemers een bescheiden bedrag bij, want hun financiële draagkracht is gering. Van de Broedergemeente in de Rukwa-provincie wordt eveneens een bijdrage verwacht en de rest komt van het ZZg. Geeft u een analfabete vrouw kans op ontwikkeling? Per deelnemer kost het maar € 55, voor een hele week.


Doneer veilig met iDEAL of een machtigingsformulier.
Doneer iDEAL

Druk op doneer en kies vervolgens uit: € 5, € 10, € 55 training van 1 deelnemer of een bedrag naar keuze.

Donatiekenmerk: 15.057 Training voor vrouwen in Rukwa