Watersnood Suriname

Watersnood 2022 Suriname, 5 18

Sinds enkele maanden wordt Suriname hard getroffen door het water. En het blijft maar regenen. Niet alleen in de hoofdstad Paramaribo lopen de straten onder, maar met name de binnenlandse gebieden onder het Brokopondo stuwmeer lopen onder water.

Voedsel en onderwijs
Het ZZg heeft regelmatig contact met diverse partnerorganisaties die in Suriname actief zijn, waaronder de Evangelische Broedergemeente en de Medische Zending. We horen van schrijnende situaties die veel mensen, gezinnen hard raken. Twee dingen springen er voor het ZZg uit: door de grote wateroverlast raken velen verstokt van voedsel en kunnen kinderen geen onderwijs meer volgen; niet alleen huizen maar ook scholen lopen onder water. Op die twee punten, voeding en continuering van onderwijs, is het ZZg van plan om financieel bij te dragen.

Gift
Op dit moment overlegt het ZZg met bovengenoemde partners over financiële hulp. We verwachten snel een noodhulpfonds te kunnen openen, bestemd voor de watersnood in Suriname. Tot die tijd kunt u zeker al een donatie overmaken op ons algemene rekeningnummer: NL74 RABO 0375 2169 36 t.n.v. ZZg. Vermeld u alstublieft specifiek ‘watersnood Suriname’, dan reserveren wij uw gift specifiek voor dit doel.

Rampgebied
De overstromingen begonnen in maart van dit jaar. De harde, aanhoudende regens troffen met name de binnenlandse woongebieden van marrons en inheemsen. De Surinaamse president Chan Santokhi heeft eind mei zeven van de tien Surinaamse districten tot rampgebied verklaard. Honderden gezinnen hebben hulp nodig omdat hun huizen onder water staan en omdat de oogsten op hun kostgrondjes geheel verloren zijn. Andere bewoners van het rampgebied zijn tijdelijk naar hogere gebieden gegaan of bij familie ingetrokken.